Jelentkezéshez szükséges adatok Gazdasági társaságok esetén kérjük csatolni a Cégbíróság által kiadott cégkivonat, aláírási címpéldány másolatát (30 napnál nem régebbi). Nyilatkozat mely szerint a társaság nem áll felszámolás alatt. Egyéni vállalkozó esetén – vállalkozói igazolvány másolata. Nyilatkozatot a támogatáshoz szükséges feltételek teljesítéséről, továbbá a pályázat önrészének határidőre történő befizetéséről. Amennyiben pályázni szeretne, akkor a fenti […]